iSGTW
 
Posledná zmena:
16.4.2010

English version

EGEE

Projekt EGEE spája expertov z viac ako 27 krajín so spoločným cieľom budovať pokrokovú gridovú technológiu a rozvíjať servisnú gridovú infraštruktúru, ktorá je k dispozícii vedcom 24 hodín denne.
Cieľom projektu je poskytnúť vedcom v akademickej obci ale aj v priemysle prístup k veľkým výpočtovým prostriedkom, nezávisle od ich geografickej polohy. EGEE projekt kladie dôraz aj na získavanie nových používateľov gridu.
 
Projekt sa sústreďuje hlavne na tri základné oblasti:
  • Prvou je budovanie konzistentnej, robustnej a bezpečnej gridovej siete, ktorá pritiahne ďalšie výpočtové prostriedky.
  • Druhou oblasťou je neustále skvalitňovanie a udržiavanie middlewaru v snahe poskytnúť používateľom spoľahlivé služby.
  • Treťou oblasťou je získavanie nových používateľov z priemyslu ako aj z vedy a výskumu a poskytnúť im na vysokej úrovni potrebné školenia a podporu.
viac info ...
 
 

EGEE SK domovská stránka